Onderzoek en ontwikkeling

Een snel, niet-muteerbaar en digitaal documentmanagement volgens de wettelijke voorschriften waarborgt uw innovatievoorsprong en is een belangrijke voorwaarde voor de certificering

Een gekoppelde, afdelingsoverschrijdende samenwerking optimaliseert uw processen enorm. Zo herkent u problemen tijdig, reduceert ontwikkelingstijden en zet goede ideeën snel om in verkoopbare producten.

Hoe? Met ons. ELO integreert beschikbare vakapplicaties, zoals CAD-, meet- en analysesoftware, en zorgt zo voor een integrale informatie- en procestransparantie.

ELO is de optimale informatiecentrale voor u en uw medewerkers. U werkt mobiel en collaboratief, houdt vrijgaveprocessen transparant en profiteert van intelligente gegevensanalyse of kennismanagement.