ELO Replicatie

ELO Replicatie maakt het mogelijk om documenten en gegevens geautomatiseerd te vergelijken tussen meerdere archiefservers of locaties. Daarbij worden alleen de wijzigingen verzonden zonder dat onveranderde gegevens hoeven te worden overgebracht.

Als een bedrijf meerdere filialen heeft, dan moet gewaarborgd zijn dat elk filiaal met dezelfde actuele gegevens werkt. Als bijvoorbeeld in filiaal A een klant wordt aangelegd, dan moet ook filiaal B deze klant op zijn archiefserver kunnen opvragen. Als gegevens worden gewijzigd, dan moet dit in het hele bedrijf on demand kunnen worden gerepliceerd. ELO Replicatie zorgt ervoor dat automatisch en betrouwbaar aan deze eisen wordt voldaan.

Replicatiecycli en documentgedeeltes, dus de gegevens waartoe de medewerkers toegang hebben, kunnen bij ELO vrij worden ingesteld. Nadat een synchronisatie heeft plaatsgevonden, kunnen eventuele replicatieconflicten in het versiebeheer worden bekeken en beheerd. De gegevensuitwisseling met de replicatiemodule is onafhankelijk van het netwerk en kan via een directe netverbinding, FTP of via e-mailtransport worden uitgevoerd.