ELO for SAP

Met ELO for SAP koppelt u uw ECM-systeem eenvoudig aan het SAP ECC-systeem en kunt uw SAP-documenten comfortabel in ELO overnemen.

Performante toegangsmechanismen zorgen ervoor dat de medewerker elk document in het SAP-systeem binnen enkele seconden als origineel afschrift tijdens het bewerkingsproces ter beschikking staat. Hierbij kunnen ook ingescande en andere documenten, bijvoorbeeld uit Microsoft Word of Microsoft Excel, door vroeg of later registreren procesgerelateerd in het SAP-proces worden opgenomen.
Bij het later registreren doorloopt het document gewoonlijk nog in papiervorm het arbeidsproces.

De verbinding van het document met de SAP-boeking gebeurt via een aangebrachte ELO barcode, waardoor na de bewerking een volautomatische archivering in ELO volgt.
Bij het vroeg registreren gebeurt het scannen al bij de postontvangst, zodat documenten het gehele bewerkingsproces in digitale vorm doorlopen. De in ELO beschikbare workflow-functionaliteit maakt daarbij een gerichte documentenstroom mogelijk.
Met ELO for SAP heeft u nu de mogelijkheid een doorlopend proces zonder media-onderbreking te realiseren, waarbij lange zoektijden, tijdrovende handmatige bewerkingsprocessen en hoge archiefkosten vermeden worden.