ELO DocXtractor

Met ELO DocXtractor classificeert en verwerkt u binnenkomende documenten volledig geautomatiseerd. Het systeem traint en leert daarbij zelfstandig zowel structuur als herkenningskenmerken en is vervolgens in staat om ook nieuwe documenten met zeer hoge nauwkeurigheid klassegerelateerd aan het juiste bedrijfsproces toe te wijzen.

Dankzij de voorbereide configuratiemodellen kan ELO DocXtractor zeer snel worden aangepast aan bedrijfsspecifieke eisen. Daarbij worden voltooide functieblokken als tabelregistratie, toewijzing van bestelgegevens of betalingsvoorwaarden door smartblocks ingekapseld. Deze kunnen dan voor elke klant individueel worden geactiveerd. De voordelen: eenvoudig gebruik, transparante documentatie en slanke tenantconfiguratie.

ELO DocXtractor herkent bijvoorbeeld bij een binnenkomende fax of het om een bestelling of een factuur gaat en extraheert de telkens noodzakelijke gegevens als factuurnummer, bedrag, datum of afzonderlijke factuurposten automatisch. Gaat het om een factuur, dan controleert de module of ook de juiste bestellingen of bongegevens hierbij in het ERP-systeem beschikbaar zijn. Verder is het systeem in staat onvolledige gegevens automatisch aan te vullen en bijvoorbeeld een ontbrekend klantnummer uit de beschikbare klantendatabase erbij te zetten. Bovendien herkent en registreert ELO DocXtractor met de hand geschreven aanvullingen op met machines afgedrukte bonnen.

Zo kunnen bedrijfsdocumenten en hun inhoudsgegevens nagenoeg volledig geautomatiseerd worden overgebracht naar de dienovereenkomstige verwerkingsprocessen. Het handmatig invoeren van factuurgegevens in het boekhoudsysteem behoort daarmee tot het verleden. Hoge herkenningspercentages zorgen voor het snel ontsluiten van een aanzienlijk rationaliseringspotentieel.