ELO COLD

Met ELO COLD is het overnemen van uw spool- en printgegevens in grote hoeveelheden uit centrale bedrijfstoepassingen heel eenvoudig en verloopt volledig automatisch.

Het archiveringsproces van ELO COLD bestaat uit logische functiegroepen die een soepel management van grote hoeveelheden documenten waarborgen.

Om welk type printoutput of spoolgegevens het ook gaat, de COLD-component neemt deze zonder bediening over in het batchproces. Hierbij garandeert het COLD-parser-proces dat een correcte formaatsegmentatie en toewijzing van de afzonderlijke inhoudspagina’s correct bij een document plaatsvindt.

Een formulierbeheerproces coördineert het toewijzen van de correcte achtergrondformulieren, zodat bij het later weergeven van een factuur dezelfde ook op het correcte bedrijfspapier verschijnt.
De indexering ten slotte zorgt voor het overnemen van de correcte indexgegevens in de database, zodat ook later alle belangrijke documentgerelateerde gegevens voor snel zoeken of voor het regelen in een workflowproces ter beschikking staan.
ELO COLD neemt gegevens uit hostsystemen als AS400 direct over in Windows-toepassingen. De gegevens kunnen als ruwe gegevens gearchiveerd of in een voor weergave geschikt document als TIFF of PDF omgezet worden.