ELO Business Solution
Contractmanagement

Transparant en rechtsconform

Overzicht van afspraken, looptijden, deadlines

Evaluatie en controlling

Volgens wettelijke voorschriften

ELO Contractmanagement

Contracten zijn belangrijk, beheer ze ook op professionele wijze met de contractmanagementsoftware ELO Contract.

In deze Video-Demonstraties krijgt u een indruk van de mogelijkheden en voordelen van ELO Contract.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u graag om uw doelstellingen v.w.b. Contractmanagement te bereiken. KLIK HIER VOOR DIRECT CONTACT!

 1. Home
 2. ELO Contractmanagement

Download hier direct de uitgebreide brochure de ELO Business Solution ‘Contract Management’.

Op elk moment zicht hebben op:
Alle contracten incl. voorwaarden en termijnen zijn centraal geregistreerd en met één klik in te zien.

Tijdig herinnerd:
Herinneringen voor het naleven van leverings- en opzegtermijnen.

Gestructureerd beschikbaar:
Belangrijke informatie wordt context-gerelateerd ook in de contractdossiers beheerd.

Veilig gearchiveerd:
Langdurige archivering volgens de wettelijke voorschriften gedurende voorgeschreven bewaar-periodes

DOWNLOAD HIER

Hieronder hebben wij 5 video’s opgenomen.
Hiermee krijgt u een goede indruk van een aantal mogelijkheden van ELO Contract Management.

Transparant contractmanagement

Volgens de wettelijke voorschriften geeft u de nodige zekerheid.
Afspraken, looptijden, deadlines – wie met contracten werkt, weet wat er allemaal is om in de gaten te houden. Het digitale contractmanagement ELO Contract biedt u hierbij de ideale ondersteuning, zodat u zich weer op de belangrijke zaken kunt concentreren.

Kijk hierboven de video

Altijd actueel inzicht

In een dashboard krijgt u overzicht over alle contractinformatie, kunt u evaluaties uitvoeren en uw controlling individueel vormgeven.
Een geïntegreerde kalender geeft bovendien alle afspraken weer en biedt maximale flexibiliteit met verschillende weergaven.

In deze video geven wij u een algeheel overzicht van ELO Contract; dé Contractmanagement-toepassing.
ELO Contract maakt veel mogelijk: snel geïnstalleerd, gebaseerd op best practices van talrijke ELO-klanten en op elk moment individueel uit te breiden.

Heeft u een vraag of zoekt u ELO-support? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u graag om uw doelstellingen v.w.b. Contractmanagement te bereiken.  KLIK HIER VOOR DIRECT CONTACT!

Contract registratie (zowel inkomend als uitgaand)

In deze video ziet u het vastleggen van contracten, waaronder:
 • Invoer van de basisgegevens
 • De termijnen/looptijden
 • De contractant
 • Financiële gegevens

Kijk hierboven de video

Kijk hierboven de video

Contractmanagement functies binnen contract

Deze video is wat uitgebreider. We laten u een groot aantal functies en (on-)mogelijkheden zien i.v.m. het werken met contracten.

Zoals:

 • Ontvangen e-mail in boomstructuur opnemen.
 • Template gebruiken om een document aan te maken in Word.
 • Onderhandelingen starten.
 • Hoe de ELO Contract-software omgaat met rechten en bevoegdheden.
 • Communicatie binnen ELO Contract
 • Het vrijgave-proces
 • Contract afsluiten
 • Contract omzetten naar een PDF

Contractmanagement Dashboard en Cashflowdocument

Overzicht van alle contracten in verschillende stadia. Alle gegevens zijn ook rechts zichtbaar.
Hierna gefilterd op alleen de 5 afgesloten contracten.
Eerste view is een lijst.

Vervolgens een lijst met tijdschema waar ik naar ieder einde van een contract kan gaan en zien wanneer wat gebeurt.
3de view is kalender view. Daar heb je op de dag dat er iets gebeurt met het contract een notificatie. Deze notificatie kan ook via mail gestuurd worden.

Tevens hebben we nog een betaalschema aangemaakt voor de default contracten. Staat in de demonstratie voor het laatst gecreëerde contract, maar dit kan ook voor alle contracten of delen ervan.

Kijk hierboven de video

Kijk hierboven de video

Contractmanagement Electronic Signature

Het contract dat we gemaakt hebben digitaal laten tekenen.
Daarvoor hebben we een eigen e-mailadres gebruikt om het live te kunnen demonstreren.
We krijgen een mail die dan naar een digitaal platform voor ondertekenen wordt gestuurd.

Tekenen en opslaan.
Bevestigingsmail met de getekende PDF.
En in ELO Contract komt die na een tijdje ook automatisch toe.
Om het proces te versnellen hebben we handmatig op de knop gedrukt, om de status op te vragen.

Heeft u een vraag of zoekt u ELO-support? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u graag om uw doelstellingen v.w.b. Contractmanagement te bereiken.  KLIK HIER VOOR DIRECT CONTACT!

Kantoor

iLane BV
Rietveldenweg 49F
5222 AP 's-Hertogenbosch

Telefoon

+31 73 6232935

Email

info@ilane.nl